هاست و دامنه

ثبت دامنه

نام ثبت دامنه یک رشته ای در زمینه شناسایی وب سایت میباشد که حیطه استقلال اداری، برای کنترل در اینترنت را تعریف می کند.

به طور کلی، یک نام و ثبت دامنه، مرتبط با آدرس آی پی سرور سایت (IP) است.

مانند یک رایانه شخصی که برای دسترسی به اینترنت استفاده می شود.

یک وب سایت در یک سرور میزبانی از طریق اینترنت با هم ارتباط برقرار می کنند.

ثبت دامنه
ثبت دامنه

عملکرد مهم دامنه

این است که اسامی به راحتی قابل شناسایی و ذخیره سازی به منابع عددی که در اینترنت وجود دارد را ارائه کند.

جهت بررسی و تهیه دامنه میبایست ابتدا از آزاد بودن آن مطمئن شد.

ادامه خواندن “هاست و دامنه”